Leibomen | Leivormige bomen

Leibomen zijn bomen die niet natuurlijk zijn gegroeid maar door middel van snoeien met eventueel behulp van steunmateriaal een bepaalde vorm gaan aannemen.  Zo kun je voor een bepaalde boomsoort kiezen op een plek welke normaal te klein zou zijn.

Fagus sylvatica Atropunicea
Platanus acerifolia
Quercus palustris
Cornus mas (haagvorm)
Malus Evereste
Prunus cerasifera Nigra
Tilia americana Nova
Cornus mas Golden Glory
Malus Red Sentinel
Pyrus calleryana Chanticleer
Tilia europaea euchlora
Fagus sylvatica
Parrotia persica Vanessa
Quercus ilex